Csatlakozz hozzánk!

iwiw logo  facebook logo  rss logo  mami logo

Tetszik az oldal,

Keresés a webhelyen

GYES

Ügyintézés helye
Családtámogatási Ügyfélszolgálat Kaposvár
Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 7-8. 
Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 254
Telefon: (82) 501-100
Fax: (82) 501-102
Email: cstam.som@allamkincstar.gov.hu

Ügyfélfogadás
hétfő, kedd, csütörtök, péntek:8.00-12.00
szerda:8.00-16.00

Dokumentumok, tájékoztató

Gyermekgondozási segély (GYES),  Gyermeknevelési támogatás (GYET) igénylése
A gyermek születése utáni ellátások sorrendje: TGYÁS, GYED, GYES (TGYÁS-ról és GYED-ről külön pontban olvashatsz)

Gyermekgondozási segély igénylése:
A gyermekgondozási segélyre vonatkozó igény benyújtása szülő esetén a „Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására" című formanyomtatvány, nagyszülő esetén a „Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatványon kitöltési útmutató is található, amely tartalmazza az egyes rovatokhoz tartozó magyarázatokat, valamint az igénybejelentéshez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A formanyomtatvány ingyenes.

A gyermekgondozási segély iránti igényt elbíráló szerv: szülő esetében a Magyar Államkincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatósága, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely. Nagyszülő igényét kizárólag a Magyar Államkincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatósága bírálja el.

 
Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.
 
A gyermekgondozási segély összege
A gyermekgondozási segély havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ikergyermekek esetén - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ával, töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül levonásra.
 
Gyermekgondozási segély mellett végezhető kereső tevékenység
A gyermekgondozási segélyben részesülő személy - ide nem értve a nagyszülőt - kereső tevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat, kivéve a kiskorú szülő gyermekének gyámját, a gyermek egyéves kora után a GYES melletti munkavégzés már nem lehetséges időkorlátozás nélkül, csak ha otthon történik, különben 30 órában van maximalizálva.
A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek három éves kora után napi négy órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.
 
Gyermeknevelési támogatás igénylése:

Ki jogosult gyermeknevelési támogatásra?
Az ellátásra a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár. Amennyiben a legfiatalabb gyermek 2010. április 30-át követően született, a támogatás a legfiatalabb gyermek 2. életévének betöltésétől jár. Megszűnik a jogosultság akkor is, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét.
A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet napi 4 órát meg nem haladóan folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.
A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezése.
 
A gyermeknevelési támogatás összege
A gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül levonásra.
Gyermeknevelési támogatás iránti igény érvényesítése
A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igény benyújtása a „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatványon kitöltési útmutató is található, amely tartalmazza az egyes rovatokhoz tartozó magyarázatokat, valamint az igénybejelentéshez benyújtandó iratok másolatának körét. A formanyomtatvány ingyenes. A gyermeknevelési támogatás iránti igényt elbíráló szerv: a Magyar Államkincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatósága.
 
Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.
 
Frissítve: 2011. július

Tags: